Om

Skogsterapi.info drives av Lars Verket (f1969) som bor i Kristiansand. Han er utdannet skogsbadguide og skogsterapiguide fra EFTI (European Forest Therapy Institute) i 2019.

Portrett – vår 2019.