ACT

ACT står for Acceptance and Commitment Theory, og oversettes ofte med Aksept og Verdibasert Adferdsteori på norsk. I 2018 startet det en prosess med å innføre ACT på min arbeidsplass. Jeg tror det er store muligheter til å ta med seg mye ACT-arbeid ut i skogen, og ta dette inn i skogsterapien. Etterhvert som dette utvikles vil du finne mer informasjon om det på denne siden.

Hvis du har lyst på en liten introduksjon til ACT, så har jeg laget en podcast på 15 min med tittelen Forundringsrommet.no: ACT intro. Her finner du også linker videre til andre ressurser som er nyttige.

Nedenfor finner du en video fra YouTube om Eco-Therapy som tar opp noen ACT-momenter også (hvis du synes 22 min er litt lenge, så kan du starte på 11:45 der han beskriver et case):

Spennende video med case.